PARAMARIBO – Lagere scholen in Suriname hebben de mogelijkheid een projectvoorstel voor het milieu in te dienen bij de Eco-school, die is georganiseerd door het Sustainable Lifestyle en Onderwijsprogramma. De coördinatie in Suriname ligt in handen van Suwama en de milieutak van het kabinet van de president.

Het is een project van het milieuprogramma van de Verenigde Naties. De scholen moeten een visie op het gebied van duurzaamheid formuleren, waaruit moet blijken dat de school als totaliteit erbij betrokken is. Het moet gebaseerd zijn op onderwijs en leren.

In 2012 is er een conferentie geweest in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, waarbij de lidstaten hebben aangegeven een tienjarenwerkplan uit te voeren. Dit plan bestaat uit zes onderdelen en loopt tot en met 2022. Het Surinaamse project draait om duurzame lagere scholen in Suriname die zelf projectvoorstellen uitwerken. De gehanteerde methode moet in het onderwijs geïncorporeerd worden.

Uit alle inzendingen worden tien scholen geselecteerd waarvan voorstellen uitgevoerd zullen worden. Het wordt een soort competitie, waarbij één school per district zal worden gekozen. “De scholen hebben tot en met 22 november de gelegenheid kenbaar te maken dat ze willen meedoen”, zegt Suwama-vertegenwoordiger Humphrey Bergraaf.

Het projectvoorstel kan via de website gedownload worden en moet worden ingediend met een begroting. De projecten worden vervolgens getoetst op duurzaamheid. De directe omgeving van de school moet erbij worden betrokken. Bijvoorbeeld een groentetuin aanleggen en verkopen aan de buurt, zodat de school zelfvoorzienend kan zijn.

“De scholen krijgen ook begeleiding voor het opstellen van het project. We gaan naar de schoolleiders toe. Er komt ook een roadshow voor de scholen”, zegt Bergraaf. Na de presentaties voor de scholen, mag het projectvoorstel worden bijgewerkt. “We gaan schoolleiders uitnodigen om op centrale plekken bijeen te komen.”

De scholen die geselecteerd worden, moeten het voorstel op hun school invoeren. Het project loopt tot het nieuwe schooljaar, maar moet vervolgens door de school worden voortgezet. “We kijken ook naar lesintegratie in het project. Het kan ook ingezet worden tijdens de lessen natuuronderwijs.”

Het is een landelijk project met een schenking van 130.000 Amerikaanse dollar. Afhankelijk van het project dat een school indient, wordt geld vrij gemaakt. Midden december worden de tien geselecteerde scholen bekendgemaakt. De scholen in het binnenland zullen extra gestimuleerd worden om te voorkomen dat ze buiten de boot vallen.

Bron: http://www.dwtonline.com/